Om Wintopp

Wintopp erbjuder redovisning & administration för små och medelstora företag och organisationer, helt enkelt ordning och reda på er ekonomi.
Våra tjänster anpassas i samråd med er, för de flesta innebär det hjälp med löpande redovisning, skatter, bokslut, årsredovisning samt deklaration men det kan även innefatta hantering av reskontror, löner m.m.


Wintopp är medlem i SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och erbjuder tjänster levererade av auktoriserade redovisningskonsulter.

 

Redovisning en skyldighet och en möjlighet

Alla företag och organisationer oavsett om de är vinstdrivande eller inte, om de är aktiebolag, handelsbolag eller enskilda firmor måste enligt lag upprätthålla och lämna en ekonomisk redovisning av sin verksamhet.


Inte ovanligt uppfattas redovisning, eller bokföring som det också kallas, betungande och krångligt ... men för dem som förstår värdet av att ha god ordning på sina räkenskaper är det också en viktig källa till information som gör det lättare att fatta bra beslut.


Allt ska ske på rätt sätt och i rätt tid, arbetsbelastningen varierar över månaden och det ställs ständigt krav på uppdatering av kunskaper och system. Hög arbetsbelastning, sjukdom, planerad och oplanerad frånvaro är inte skäl att avstå från att redovisa enligt de regler som gäller.

 

VD Christina Johansson, Auktoriserad redovisningskonsult SRF
VD Christina Johansson, Auktoriserad redovisningskonsult SRF